اهداف سایت

هدف از این صفحه اینترنتی مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد کورکورانه به اسلام می‌باشد و اطلاعاتی که از ما ایرانیان پنهان کرده‌اند.اعتقاد ما بر این است که تنها با آگاهی می توان به آزادی دست یافت.