ماریه قبطیه, کنیزى زیبا که عامل رسوایی جنسی پیامبر اسلام شد

ماریه قبطیه, کنیزى زیبا که عامل رسوایی جنسی پیامبر اسلام شد

On: نوامبر ۲۸, ۲۰۱۸نوامبر ۲۸, ۲۰۱۸ By: دکتر م.روشنگر

همانطور که میدانید عشق و علاقه وافر پیامبر اسلام به مسائل جنسى و ارتباط با زنان، بزرگترین نقطه ضعف ایشان میباشد که در جاى جاى تاریخ خود مسلمانان ردپاى آنرا میبینید.
عشق و علاقه پیامبر مسلمانان به زن زیباى پسر خوانده اش و در نهایت ازدواج با وى همانند لکه ننگ سیاهى بر پیشانى تاریخ زندگى محمد نقش بسته است. در این مقاله میخواهیم به یکى دیگر ازین اتفاقات که سرچشمه از نقطه ضعف محمد در مقابل همخوابى با زنان، میگیرد را با استناد به مورخین مسلمان و با اشاره به آیات خود قرآن خواهیم پرداخت.

مخاطبین محترم توجه بفرمایید که تمامى این اتفاقات و داستانها در کتب خود مورخین و سیره نویسان مسلمان منعکس شده است و ما فقط آنها را نقل قول میکنیم، پس نمیتوان هیچ اتهامى را متوجه نویسنده این مقاله بعنوان عنادورزى یا دشمنى کرد. با ذکر این مقدمه کوتاه میپردازیم به اصل داستان.

پیامبر اسلام در سال هفتم هجری و چند ماهی پس از تسخیر خیبر(قلعه یهودیان)، نامه ای به دست مردی از یارانش به نام حاطب ..

ماریه قبطیه, کنیزى زیبا که عامل رسوایی جنسی پیامبر اسلام شد

ماریه قبطیه, کنیزى زیبا که عامل رسوایی جنسی پیامبر اسلام شد

On: نوامبر ۲۸, ۲۰۱۸نوامبر ۲۸, ۲۰۱۸ By: دکتر م.روشنگر

همانطور که میدانید عشق و علاقه وافر پیامبر اسلام به مسائل جنسى و ارتباط با زنان، بزرگترین نقطه ضعف ایشان میباشد که در جاى جاى تاریخ خود مسلمانان ردپاى آنرا میبینید.
عشق و علاقه پیامبر مسلمانان به زن زیباى پسر خوانده اش و در نهایت ازدواج با وى همانند لکه ننگ سیاهى بر پیشانى تاریخ زندگى محمد نقش بسته است. در این مقاله میخواهیم به یکى دیگر ازین اتفاقات که سرچشمه از نقطه ضعف محمد در مقابل همخوابى با زنان، میگیرد را با استناد به مورخین مسلمان و با اشاره به آیات خود قرآن خواهیم پرداخت.

مخاطبین محترم توجه بفرمایید که تمامى این اتفاقات و داستانها در کتب خود مورخین و سیره نویسان مسلمان منعکس شده است و ما فقط آنها را نقل قول میکنیم، پس نمیتوان هیچ اتهامى را متوجه نویسنده این مقاله بعنوان عنادورزى یا دشمنى کرد. با ذکر این مقدمه کوتاه میپردازیم به اصل داستان.

پیامبر اسلام در سال هفتم هجری و چند ماهی پس از تسخیر خیبر(قلعه یهودیان)، نامه ای به دست مردی از یارانش به نام حاطب ..

ماریه قبطیه, کنیزى زیبا که عامل رسوایی جنسی پیامبر اسلام شد

ماریه قبطیه, کنیزى زیبا که عامل رسوایی جنسی پیامبر اسلام شد

On: نوامبر ۲۸, ۲۰۱۸نوامبر ۲۸, ۲۰۱۸ By: دکتر م.روشنگر

همانطور که میدانید عشق و علاقه وافر پیامبر اسلام به مسائل جنسى و ارتباط با زنان، بزرگترین نقطه ضعف ایشان میباشد که در جاى جاى تاریخ خود مسلمانان ردپاى آنرا میبینید.
عشق و علاقه پیامبر مسلمانان به زن زیباى پسر خوانده اش و در نهایت ازدواج با وى همانند لکه ننگ سیاهى بر پیشانى تاریخ زندگى محمد نقش بسته است. در این مقاله میخواهیم به یکى دیگر ازین اتفاقات که سرچشمه از نقطه ضعف محمد در مقابل همخوابى با زنان، میگیرد را با استناد به مورخین مسلمان و با اشاره به آیات خود قرآن خواهیم پرداخت.

مخاطبین محترم توجه بفرمایید که تمامى این اتفاقات و داستانها در کتب خود مورخین و سیره نویسان مسلمان منعکس شده است و ما فقط آنها را نقل قول میکنیم، پس نمیتوان هیچ اتهامى را متوجه نویسنده این مقاله بعنوان عنادورزى یا دشمنى کرد. با ذکر این مقدمه کوتاه میپردازیم به اصل داستان.

پیامبر اسلام در سال هفتم هجری و چند ماهی پس از تسخیر خیبر(قلعه یهودیان)، نامه ای به دست مردی از یارانش به نام حاطب ..

آیا پیامبر اسلام علم غیب داشت؟

آیا پیامبر اسلام علم غیب داشت؟

On: نوامبر ۲۷, ۲۰۱۸نوامبر ۲۷, ۲۰۱۸ By: دکتر م.روشنگر

اسلامگران معتقدند که پیامبر اسلام داراى علم غیب بوده و از خیلى از وقایعى که در آینده دور و نزدیک اتفاق مى افتاده خبر داشته است.
در این میان بازهم علماى شیعه، گوى سبقت را از همفکران اهل سنت خود ربوده و روایات و احادیث مضحکى در اینمورد به خورد پیروانشان داده اند. منجمله این احادیث:
١) پیش بینى حمله به خانه فاطمه و عدم مقاومت امام على

٢) ترور امام على بدست یارانش

٣) پیش بینى کشته شدن امام حسین بدست پیروان و شیعیانش و …

امام آیا در قرآن که کتاب آسمانى مسلمانان میباشد در اینمورد مطلبى بیان شده است؟ آیا خود محمد در اینمورد آیه یا آیاتى براى مرذم خوانده است؟

در همان زمانى که محمد اعلام پیامبرى کرده بود نیز انسانهاى دانا و فهمیده زیادى وجود داشتند که از وى براى اثبات نبوت و یا تسلطش بر علم غیب و دانستن وقایع آینده سئوالاتى را میپرسیدند و ایشان نیز در پاسخ به آنها مطالب و آیاتى را در این زمینه میخواند که به برخى از آنها اشاره میکنیم
۱- وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَیَع..

نقش امام حسن و امام حسین در کشتار مردم گرگان

نقش امام حسن و امام حسین در کشتار مردم گرگان

On: اکتبر ۹, ۲۰۱۸اکتبر ۱۲, ۲۰۱۸ By: دکتر م.روشنگر

این متن به نقل از کتاب تاریخ طبرى و کتاب فتوح البلدان البلاذری که از معتبرترین کتب تاریخى مسلمانان میباشند و همچنین کتاب زندگانى امام حسین نوشته زین العابدین رهنما تنظیم شده است.

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبرى که یکى از بزرگترین علماى مسلمان و مفسرین قرآن بوده است در مورد شرکت کردم فرزندان امام على یعنى حسن و حسین در کشتار ایرانیان می نویسد :” سعید ابن عاص” لشگری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند. سپس ١٠٠ هزار درهم خراج و گاه ٢٠٠ هزار درهم خراج به اعراب میدادند.

لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر “تمیشه” بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد.
“سعید بن عاص” شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار (امان) خواستند و به آن شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد با او قرار صلح گذاشتند. او نیز این شرط را قبول کرده..

نقش امام حسن و امام حسین در کشتار مردم گرگان

نقش امام حسن و امام حسین در کشتار مردم گرگان

On: اکتبر ۹, ۲۰۱۸اکتبر ۱۲, ۲۰۱۸ By: دکتر م.روشنگر

این متن به نقل از کتاب تاریخ طبرى و کتاب فتوح البلدان البلاذری که از معتبرترین کتب تاریخى مسلمانان میباشند و همچنین کتاب زندگانى امام حسین نوشته زین العابدین رهنما تنظیم شده است.

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبرى که یکى از بزرگترین علماى مسلمان و مفسرین قرآن بوده است در مورد شرکت کردم فرزندان امام على یعنى حسن و حسین در کشتار ایرانیان می نویسد :” سعید ابن عاص” لشگری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند. سپس ١٠٠ هزار درهم خراج و گاه ٢٠٠ هزار درهم خراج به اعراب میدادند.

لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر “تمیشه” بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد.
“سعید بن عاص” شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار (امان) خواستند و به آن شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد با او قرار صلح گذاشتند. او نیز این شرط را قبول کرده..

نقش امام حسن و امام حسین در کشتار مردم گرگان

نقش امام حسن و امام حسین در کشتار مردم گرگان

On: اکتبر ۹, ۲۰۱۸اکتبر ۱۲, ۲۰۱۸ By: دکتر م.روشنگر

این متن به نقل از کتاب تاریخ طبرى و کتاب فتوح البلدان البلاذری که از معتبرترین کتب تاریخى مسلمانان میباشند و همچنین کتاب زندگانى امام حسین نوشته زین العابدین رهنما تنظیم شده است.

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبرى که یکى از بزرگترین علماى مسلمان و مفسرین قرآن بوده است در مورد شرکت کردم فرزندان امام على یعنى حسن و حسین در کشتار ایرانیان می نویسد :” سعید ابن عاص” لشگری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند. سپس ١٠٠ هزار درهم خراج و گاه ٢٠٠ هزار درهم خراج به اعراب میدادند.

لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر “تمیشه” بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد.
“سعید بن عاص” شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار (امان) خواستند و به آن شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد با او قرار صلح گذاشتند. او نیز این شرط را قبول کرده..